در خرید باغ ویلا باید به این توجه داشت که آب مورد نیاز برای درختان از چه راهی تامین خواهد شد.برخی از باغ ویلاها دارای سهمیه آب کشاورزی میباشد که میتوان با استفاده از این سهمیه محوطه خارجی باغ ویلا را تبدیل به باغی سرسبز کرد.برخی دیگر از باغ ویلاها هستند که دارای چاه عمیق بوده و آبیاری باغ  با استفاده از آب چاه صورت میگیرد.

میزان نیاز آب در درختان

نیازهای درخت به آبیاری در طول زمان تغییر میکنند.مقدار آب آبیاری مورد نیاز درخت میتواند تحت تاثیر چندین عامل باشد.

سن درخت:درخت تازه کاشته شده به واسطه سیستم ریشه محدودتر،نسبت به درخت استقرار یافته به دفعات آبیاری بیشتری احتیاج دارد.همچنین درخت در نیمه تا اواخر تابستان به آب خیلی زیادی نیاز دارد بخصوص اگر دما خیلی بالا باشد.در شرایط بهار گرم،رطوبت ذخیره شده در ایام زمستان در خاک تخلیه میگردد.

شرایط آب وهوا

در سال های خشک ، رطوبت خاک در اوایل فصل مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین اوج دوره نیاز به آب درخت طولانی تر می شود. در سال های بسیار مرطوب ، ممکن است درخت تا اوایل تابستان یا به بعد به آبیاری نیاز نداشته باشد.

شرایط خاک

 آب مورد استفاده درختان در خاک ذخیره می شود. نوع خاک ، عمق و وضعیت آن بر مقدار آبی که خاک می تواند ذخیره نماید تاثیر می گذارد. خاک های رسی به مقدار بیشتر آب نگه می دارند و می توانند به تعداد آبیاری کمتری نیاز داشته باشند. در حالی در خاک های شنی وسبک برعکس می باشد.

نوع درخت

برخی از درختان به محض کاشتن به آبیاری اضافی نیاز ندارند درحالی که گونه های دیگر بدون آبیاری در طول تابستان نمی توانند رشد کنند.
سرعت استفاده از آب توسط درختان به خواص آنها در استفاده از آب ، مرحله نمو و شرایط محیط بستگی دارد. شرایط اقلیم در حال تغییر ، بالا رفتن دمای محیط ، رطوبت نسبی پائین ، سرعت زیاد باد ، میزان زیاد تشعشع خورشیدی همه بر میزان مصرف آب توسط درخت تاثیر می گذارند.

هرچه درخت سیستم ریشه گسترده ای در خاک داشته باشد ،قدرت بهره برداری از حجم خاک به حداکثر می رسد و دسترسی درخت به آب خاک بیشتر می گردد.یک روش کلی برای تعیین نیاز آب روزانه درختان استفاده از قطر تنه درختان است .

بسته به بافت خاک ، وزن مخصوص خاک ، دمای روزانه ، و مقادیر بارندگی به میزان ۷۵-۲۵ لیتر آب در هر هفته برای سالم نگهداشت درخت لازم می باشد.