اصول طراحی کاشت در باغ ویلا


کاشت گیاهان،متد های مختلفی را در بر میگیرد.یک طراح حرفه ای از یک سو باید با خصوصیات اقلیمی و محیط زیستی منطقه از قبیل خاک و دما و بارش اشنا باشد و از سوی دیگر با خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان مختلف،تا بتواند بهترین گیاهان مناسب آن منطقه را بیابد.
اصول طراحی کاشت در محوطه سازی را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت:
در مرحله نخست باید در نظر داشت که نوع کاربری محوطه مشخص شود تا تفکرات طراح به سمتی جهت پیدا کند.محوطه سازی در باغ ویلا از سبک باغ سازی تبعیت خواهد کرد.گیاهان از نظر حداکثر رشد به چندین دسته تقسیم میشوند.درختان بلند،درختان متوسط،درختان کوتاه ،درختچه ها ی زینتی،پیچ ها و .... .اینکه با در نظر گرفتن سن بلوغ گیاه که چقدر از سطح زمین فاصله خواهد گرفت با ارتفاع نهایی رشد گیاه مشخص می شود. باید افق دید بیننده از همه جهات بررسی شود و آنچه در زمینه و انتهای دید او قرار می گیرد از نظر طراح دور نماند . مثلا اگر انتهای طرح یک کوه در پس زمینه وجود دارد عناصر باید بر آن تاکید کنند تا دید به سوی کوه جلب شود و اگر ساختمانهایی با جلوه بد در پس زمینه است گیاهان باید نظر بیننده را به سوی دیگر متوجه کنند یا منظر زشت را حتی المقدور بپوشانند.طراحی معابر و ایجاد سادگی و زیبایی و کارایی در محل های عبور از نکاتی است باید در محوطه سازی باغ ویلا به آن توجه کرد.کاربری باغ ویلا به صورتی است که هم تفریحی بوده و هم مسکونی به همین دلیل در کنار پنجره ها از درختچه هایی استفاده میکنیم که جاذب حشرات نیستند.یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در محوطه سازی باغ ویلا فاصله کاشت گیاهان است.عدم تداخل محیط موثر درختان با یکدیگر نیز بسیار مهم است.در نهایت ترکیب بندی کلیه عناصر و ایجاد وحدت در تمام اجزای مصنوع و نا مصنوع در طراحی کاشت باغ ویلا باید منجر به آفرینش یک طرح زیبا شود.