باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 3)

 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 882
 • کردزار
 • 689
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 1086
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 879
 • محمدشهر
 • 504
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 877
 • کردزار
 • 522
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 873
 • شهریار
 • 883
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 872
 • کردزار
 • 527
 • باغ ویلا 1830 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 871
 • قشلاق
 • 455
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 868
 • خوشنام
 • 730
 • باغ ویلا 1020 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 867
 • کردامیر
 • 1519
 • باغ ویلا 1020 متری در کردزار شهریار

 • کد: 865
 • کردزار
 • 801
 • باغ ویلا 1024 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 860
 • زیبادشت
 • 686
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 859
 • کردزار
 • 753
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 858
 • خوشنام
 • 1628
 • باغ ویلا 1050 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 857
 • لم آباد
 • 403
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 855
 • کردزار
 • 570
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 854
 • کردزار
 • 896
 • باغ ویلا 1700 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 853
 • کردامیر
 • 462
 • باغ ویلا 1020 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 807
 • زیبادشت
 • 1274
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 1456
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 835
 • محمدشهر
 • 753
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 848
 • کردزار
 • 389

باغ ویلا ویژه