باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 3)

 • باغ ویلا 2000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 912
 • وحیدیه
 • 513
 • باغ ویلا 1430 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 910
 • محمدشهر
 • 741
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 907
 • دهکده فردیس
 • 863
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 803
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 1035
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 714
 • صفادشت
 • 2013
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 901
 • دهکده ویلایی باران
 • 849
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 900
 • دهکده ویلایی باران
 • 856
 • باغ ویلا 1680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 899
 • کردامیر
 • 397
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 1678
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 896
 • شهریار
 • 1094
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 887
 • دهکده فردیس
 • 654
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 672
 • شهرک والفجر
 • 1864
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 1502
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 884
 • دهکده فردیس
 • 862
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 882
 • کردزار
 • 841
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 1306
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 879
 • محمدشهر
 • 591
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 877
 • کردزار
 • 620
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 873
 • شهریار
 • 1056
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 872
 • کردزار
 • 665

باغ ویلا ویژه