باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 7)

 • باغ ویلا 1250 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 755
 • وحیدیه
 • 698
 • باغ ویلا 1500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 754
 • قشلاق
 • 878
 • باغ ویلا 1300 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 748
 • زیبادشت
 • 1795
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 747
 • شهرک والفجر
 • 1304
 • باغ ویلا 1450 متری در کردزار شهریار

 • کد: 746
 • کردزار
 • 1087
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 2673
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 585
 • محمدشهر
 • 3445
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 2776
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 557
 • دهکده ویلایی باران
 • 2557
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 713
 • شهرک والفجر
 • 1662
 • باغ ویلا 1600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 9
 • لم آباد
 • 1240
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 1256
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 205
 • شهریار
 • 740
 • باغ ویلا 1100 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 694
 • صفادشت
 • 1683
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 695
 • محمدشهر
 • 1406
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 1328
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 728
 • ملارد
 • 1196
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 549
 • شهریار
 • 2309
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 691
 • شهرک والفجر
 • 1702
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 693
 • محمدشهر
 • 1551
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 676
 • قشلاق
 • 1061

باغ ویلا ویژه