باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 5)

 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 831
 • محمدشهر
 • 603
 • باغ ویلا 1050 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 816
 • محمدشهر
 • 624
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 817
 • محمدشهر
 • 1055
 • باغ ویلا 1300 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 819
 • صفادشت
 • 1048
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 843
 • محمدشهر
 • 501
 • باغ ویلا 1300 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 842
 • کردامیر
 • 437
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 841
 • صفادشت
 • 510
 • باغ ویلا 1100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 840
 • محمدشهر
 • 610
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 811
 • دهکده فردیس
 • 837
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 810
 • دهکده فردیس
 • 995
 • باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 568
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 794
 • شهریار
 • 870
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 3125
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 791
 • شهریار
 • 619
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 787
 • کردزار
 • 576
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 784
 • شهریار
 • 618
 • باغ ویلا 1700 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 782
 • دهکده فردیس
 • 1182
 • باغ ویلا 1080 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 776
 • محمدشهر
 • 653
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 774
 • محمدشهر
 • 1988
 • باغ و باغچه 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 69
 • شهریار
 • 560
 • باغ و باغچه 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 70
 • کردامیر
 • 467

باغ ویلا ویژه