باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 5)

 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 787
 • کردزار
 • 467
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 784
 • شهریار
 • 537
 • باغ ویلا 1700 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 782
 • دهکده فردیس
 • 991
 • باغ ویلا 1080 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 776
 • محمدشهر
 • 550
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 774
 • محمدشهر
 • 1845
 • باغ و باغچه 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 69
 • شهریار
 • 465
 • باغ و باغچه 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 70
 • کردامیر
 • 396
 • باغ ویلا 1200 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 770
 • قشلاق
 • 589
 • باغ ویلا 1480 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 768
 • زیبادشت
 • 526
 • باغ ویلا 1580 متری در ملارد ملارد

 • کد: 763
 • ملارد
 • 562
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 762
 • کردزار
 • 460
 • باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 600
 • باغ ویلا 1950 متری در شهریار شهریار

 • کد: 98
 • شهریار
 • 549
 • باغ ویلا 1300 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 85
 • دهکده فردیس
 • 895
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 28
 • کردزار
 • 628
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 83
 • دهکده فردیس
 • 1652
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 115
 • شهریار
 • 500
 • باغ ویلا 1500 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 761
 • دهکده فردیس
 • 2120
 • باغ ویلا 1500 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 759
 • تیسفون
 • 725
 • باغ ویلا 1800 متری در یبارک شهریار

 • کد: 757
 • یبارک
 • 1289
 • باغ ویلا 1250 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 755
 • وحیدیه
 • 472

باغ ویلا ویژه