باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 6)

 • باغ ویلا 1500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 754
 • قشلاق
 • 526
 • باغ ویلا 1300 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 748
 • زیبادشت
 • 1159
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 747
 • شهرک والفجر
 • 897
 • باغ ویلا 1450 متری در کردزار شهریار

 • کد: 746
 • کردزار
 • 716
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 1752
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 1484
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 585
 • محمدشهر
 • 2774
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 1950
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 557
 • دهکده ویلایی باران
 • 1856
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 713
 • شهرک والفجر
 • 1224
 • باغ ویلا 1600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 9
 • لم آباد
 • 822
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 692
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 205
 • شهریار
 • 539
 • باغ ویلا 1100 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 694
 • صفادشت
 • 1137
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 695
 • محمدشهر
 • 974
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 992
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 728
 • ملارد
 • 798
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 549
 • شهریار
 • 1799
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 691
 • شهرک والفجر
 • 1223
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 693
 • محمدشهر
 • 1183
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 676
 • قشلاق
 • 850

باغ ویلا ویژه