لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه19 )

 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 59
 • کردزار
 • 4438
 • 1300 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 82
 • کردزار
 • 3623
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 9208
 • باغ ویلا 1250 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 549
 • شهرک والفجر
 • 15803
 • باغ ویلا 2500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 550
 • کردامیر
 • 7738
 • 500 متر باغ ویلا در کردزار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 9859
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 5604
 • 2300 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 643
 • شهریار
 • 4766
 • 1000 متر باغ ویلا فوق لوکس در تیسفون

 • کد: 645
 • تیسفون
 • 8667
 • فروش باغ ویلا 850 متری به صورت مبله در کردزار

 • کد: 654
 • کردزار
 • 11675
 • 5000 متر باغ ویلا در وحیدیه شهریار

 • کد: 673
 • وحیدیه
 • 4292
 • باغ ویلا 1250 متری در کهنز شهریار

 • کد: 692
 • کهنز
 • 5126
 • باغ ویلایی در کردزار شهریار به متراژ 1000 متر

 • کد: 705
 • کردزار
 • 9224

باغ ویلا ویژه در شهریار