لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه13 )

 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 736
 • کردزار
 • 1774
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

 • کد: 735
 • تیسفون
 • 2247
 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 500
 • کردزار
 • 3751
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 2720
 • باغ ویلا 3000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 573
 • کردامیر
 • 2158
 • 1000متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 89
 • شهرک والفجر
 • 1562
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 3043
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 733
 • کردزار
 • 1825
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 205
 • شهریار
 • 1709
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 732
 • فردوسیه
 • 2795
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 731
 • کردزار
 • 2627
 • باغ ویلای 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 2670
 • باغ ویلا در شهریار با متراژ 1000

 • کد: 43
 • تیسفون
 • 11359
 • باغ ویلا 7000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 719
 • شهریار
 • 10189
 • 1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 2480
 • 5000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 727
 • شهریار
 • 3242
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 3377
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

 • کد: 549
 • شهریار
 • 3939
 • 1200 متر باغ ویلا در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 691
 • شهرک والفجر
 • 2885
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 560
 • تیسفون
 • 2690
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 508
 • کردزار
 • 2645

باغ ویلا ویژه در شهریار