لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه14 )

 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

 • کد: 549
 • شهریار
 • 4014
 • 1200 متر باغ ویلا در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 691
 • شهرک والفجر
 • 2918
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 560
 • تیسفون
 • 2730
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 508
 • کردزار
 • 2668
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 435
 • کردزار
 • 2510
 • باغ ویلا 500 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 44
 • تیسفون
 • 3921
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 59
 • کردزار
 • 2338
 • 1300 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 82
 • کردزار
 • 1849
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 6193
 • باغ ویلا 1250 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 549
 • شهرک والفجر
 • 11057
 • باغ ویلا 2500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 550
 • کردامیر
 • 5054
 • 500 متر باغ ویلا در کردزار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 7575
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 4146
 • 2300 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 643
 • شهریار
 • 3072
 • 1000 متر باغ ویلا فوق لوکس در تیسفون

 • کد: 645
 • تیسفون
 • 5899
 • فروش باغ ویلا 850 متری به صورت مبله در کردزار

 • کد: 654
 • کردزار
 • 7555
 • 5000 متر باغ ویلا در وحیدیه شهریار

 • کد: 673
 • وحیدیه
 • 2223
 • باغ ویلا 1250 متری در کهنز شهریار

 • کد: 692
 • کهنز
 • 3076
 • باغ ویلایی در کردزار شهریار به متراژ 1000 متر

 • کد: 705
 • کردزار
 • 5762

باغ ویلا ویژه در شهریار