لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه10 )

 • 2300 متر باغ ویلای لوکس و مدرن

 • کد: 874
 • شهریار
 • 2816
 • فروش باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

 • کد: 872
 • کردزار
 • 1932
 • 850 متری در کردامیر با بنای نوساز

 • کد: 866
 • کردامیر
 • 2450
 • 1020 متر باغ ویلا زیبا و دلنشین

 • کد: 865
 • کردزار
 • 2351
 • 1700 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 855
 • کردزار
 • 1752
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 854
 • کردزار
 • 2232
 • 1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

 • کد: 853
 • کردامیر
 • 1820
 • 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

 • کد: 837
 • شهریار
 • 3707
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 808
 • کردزار
 • 5940
 • 600 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 850
 • شهریار
 • 1930
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 848
 • کردزار
 • 1368
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

 • کد: 846
 • فردوسیه
 • 2000
 • 1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 833
 • کردزار
 • 1434
 • 1050 متر باغ ویلا در کوچه پانیذ کردزار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 4206
 • 1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 828
 • کردزار
 • 4266
 • 2300 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 839
 • شهریار
 • 1233
 • باغ ویلا لوکس در منطقه باغ ویلایی کردزار

 • کد: 813
 • کردزار
 • 3571
 • 6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 3940
 • 1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

 • کد: 842
 • کردامیر
 • 1441
 • باغ ویلا لوکس در منطقه آرام و دنج کردزار

 • کد: 612
 • کردزار
 • 4127
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 809
 • کردامیر
 • 2511

باغ ویلا ویژه در شهریار