لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه5 )

 • 600 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 850
 • شهریار
 • 919
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 848
 • کردزار
 • 607
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

 • کد: 846
 • فردوسیه
 • 839
 • 1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 833
 • کردزار
 • 647
 • 1050 متر باغ ویلا در کوچه پانیذ کردزار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 1707
 • 1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 828
 • کردزار
 • 2306
 • 2500 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 1740
 • 2300 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 839
 • شهریار
 • 539
 • باغ ویلا لوکس در منطقه باغ ویلایی کردزار

 • کد: 813
 • کردزار
 • 1453
 • 6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 1259
 • 1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

 • کد: 842
 • کردامیر
 • 603
 • باغ ویلا لوکس در منطقه آرام و دنج کردزار

 • کد: 612
 • کردزار
 • 2273
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 809
 • کردامیر
 • 1272
 • 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 820
 • باغ ویلا 1000 متری لوکس در منطقه تیسفون

 • کد: 802
 • تیسفون
 • 675
 • 560 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 800
 • کردزار
 • 1409
 • 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 2589
 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 798
 • کردزار
 • 734
 • 820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 1006
 • باغ ویلای 1000 متری در کردزار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 1177
 • 2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 747

باغ ویلا ویژه در شهریار