لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه2 )

 • 1000 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

 • کد: 948
 • کردزار
 • 513
 • فروش 2400متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 505
 • 1100 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 1232
 • 1500 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 1354
 • فروش باغ ویلای لوکس و رویایی در کردزار

 • کد: 940
 • کردزار
 • 376
 • 1260متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 937
 • کردزار
 • 502
 • 1600 متر باغ ویلا فوق العاده لوکس در شهریار

 • کد: 661
 • وحیدیه
 • 1690
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 1030
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 1680
 • فروش 3000 متر باغ ویلا با امکانات رفاهی کامل

 • کد: 933
 • کردزار
 • 338
 • فروش عمارت باغ رویایی و لوکس در شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 1165
 • فروش باغ ویلای 3200 متری در شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 654
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 1444
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 1601
 • فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 1177
 • 1100 متر باغ ویلا در وحیدیه منطقه باغ دشت

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 431
 • فروش باغ ویلای رویایی در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 534
 • فروش باغ ویلای لوکس در دهکده ویلایی کردزار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 704
 • 1000 متر باغ ویلادر شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 477
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 914
 • کردزار
 • 424
 • فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 913
 • وحیدیه
 • 568

باغ ویلا ویژه در شهریار