لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه2 )

 • 500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 518
 • 700 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 974
 • کردزار
 • 634
 • 1000متر باغ ویلا با 170 متر بنا در شهریار

 • کد: 973
 • شهریار
 • 270
 • 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 847
 • 1200 متر باغ ویلا 100 متر بنا داخل شهرک ویلایی والفجر

 • کد: 965
 • شهرک والفجر
 • 343
 • 1100 متر باغ ویلا در منطقه ویلایی

 • کد: 960
 • شهریار
 • 405
 • 480 متر باغ ویلا مناسب در کردامیر شهریار

 • کد: 958
 • کردامیر
 • 756
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 1713
 • 1400 متر باغ ویلا در بهترین منطقه ویلایی شهریار

 • کد: 955
 • شهریار
 • 305
 • 1000 متر باغ ویلا مناسب در منطقه کردزار شهریار

 • کد: 954
 • کردزار
 • 448
 • 1500 متر باغ ویلا لوکس در کردزار

 • کد: 951
 • کردزار
 • 504
 • 2000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 950
 • شهریار
 • 612
 • 1000 متر باغ ویلا در دهکده کردزار

 • کد: 949
 • کردزار
 • 574
 • 1000 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

 • کد: 948
 • کردزار
 • 729
 • فروش 2400متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 651
 • 1100 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 1373
 • 1500 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 1587
 • فروش باغ ویلای لوکس و رویایی در کردزار

 • کد: 940
 • کردزار
 • 462
 • 1260متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 937
 • کردزار
 • 696
 • 1300 متر باغ ویلا فوق العاده لوکس در شهریار

 • کد: 661
 • وحیدیه
 • 2057
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 1248

باغ ویلا ویژه در شهریار