لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه2 )

 • 3000 متر باغ ویلا سر سبز در منطقه باغ ویلایی کردزار شهریار

 • کد: 1252
 • کردزار
 • 593
 • 2000 متر باغ ویلا دوبلکس در قلب شهریار

 • کد: 1251
 • شهریار
 • 610
 • 450 متر باغ ویلا مناسب در کردزار شهریار

 • کد: 1248
 • کردزار
 • 1980
 • 400 متر باغ ویلا نقلی در کردزار شهریار

 • کد: 1245
 • کردزار
 • 2604
 • 750 متر باغ ویلا نوساز در ابراهیم آباد شهریار

 • کد: 1243
 • ابراهیم اباد
 • 742
 • فروش1020 متر باغ ویلا لاکچری در شهریار

 • کد: 867
 • کردامیر
 • 7062
 • 750 متر باغ ویلای نوساز دنج در شهریار

 • کد: 1076
 • شهریار
 • 2084
 • 2000 متر باغ ویلا دوبلکس در ابراهیم آباد شهریار

 • کد: 1239
 • ابراهیم اباد
 • 779
 • 2250 باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار

 • کد: 1116
 • ابراهیم اباد
 • 1780
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 12991
 • 1200 متر باغ ویلا نوساز در منطقه باغ ویلایی کردزار شهریار

 • کد: 1225
 • کردزار
 • 1474
 • 3000 متر باغ ویلا رویایی در منطقه باغ ویلایی شهریار

 • کد: 1224
 • شهریار
 • 1374
 • 1250 متر باغ ویلا لوکس در شهریار

 • کد: 1223
 • بهاران
 • 1069
 • 3200 متر باغ ویلا تریبلکس در منطقه شهریار

 • کد: 1222
 • شهریار
 • 1859
 • 500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 4828
 • 1250 متر باغ ویلا لوکس در شهریار

 • کد: 1113
 • بهاران
 • 2826
 • 1000 متر باغ ویلای لوکس نوساز در شهریار

 • کد: 1213
 • کردامیر
 • 2044
 • 1000 متر باغ ویلا لوکس و نوساز در منطقه باغ ویلایی شهریار

 • کد: 1202
 • شهریار
 • 2166
 • 1250 متر باغ ویلا لوکس در شهریار

 • کد: 1201
 • کردامیر
 • 1536
 • 810 متر باغ ویلا نوساز در شهریار

 • کد: 1198
 • شهریار
 • 3686
 • 830 متر باغ ویلا فوق العاده زیبا در منطقه کردزار

 • کد: 1196
 • کردزار
 • 4278

باغ ویلا ویژه در شهریار