لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه2 )

 • 1000 متر باغ ویلای نوساز با 125 متر بنا در وحیدیه شهریار

 • کد: 984
 • وحیدیه
 • 561
 • 1200 متر باغ ویلا با 50متر بنای نوساز در کردزار شهریار

 • کد: 983
 • کردزار
 • 856
 • 1480 متر باغ ویلا با 150 متر ویلای دوبلکس در شهریار

 • کد: 981
 • شهریار
 • 398
 • 4000 متر باغ ویلا با 450 متر ویلای دوبلکس 4 خوابه

 • کد: 979
 • شهریار
 • 609
 • باغ ویلا لاکچری در تیسفون شهریار

 • کد: 771
 • تیسفون
 • 2849
 • 1200 متر باغ ویلا ۱۴۰متر بنا دوبهر

 • کد: 978
 • کردامیر
 • 481
 • 1000 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 977
 • کردزار
 • 1212
 • 2140 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 658
 • 500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 910
 • 700 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 974
 • کردزار
 • 1033
 • 1000متر باغ ویلا با 170 متر بنا در شهریار

 • کد: 973
 • شهریار
 • 390
 • 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 980
 • 1200 متر باغ ویلا 100 متر بنا داخل شهرک ویلایی والفجر

 • کد: 965
 • شهرک والفجر
 • 452
 • 1100 متر باغ ویلا در منطقه ویلایی

 • کد: 960
 • شهریار
 • 621
 • 480 متر باغ ویلا مناسب در کردامیر شهریار

 • کد: 958
 • کردامیر
 • 1050
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 2269
 • 1400 متر باغ ویلا در بهترین منطقه ویلایی شهریار

 • کد: 955
 • شهریار
 • 388
 • 1000 متر باغ ویلا مناسب در منطقه کردزار شهریار

 • کد: 954
 • کردزار
 • 744
 • 1500 متر باغ ویلا لوکس در کردزار

 • کد: 951
 • کردزار
 • 700
 • 2000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 950
 • شهریار
 • 774
 • 1000 متر باغ ویلا در دهکده کردزار

 • کد: 949
 • کردزار
 • 829

باغ ویلا ویژه در شهریار