لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه8 )

 • باغ ویلای 700 متری در شهریار

 • کد: 741
 • کردزار
 • 1333
 • 2100 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 738
 • شهریار
 • 1025
 • 800 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 15
 • کردزار
 • 1209
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 100
 • تیسفون
 • 1302
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 736
 • کردزار
 • 928
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

 • کد: 735
 • تیسفون
 • 857
 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 500
 • کردزار
 • 2004
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 1655
 • باغ ویلا 3000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 573
 • کردامیر
 • 827
 • 1000متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 89
 • شهرک والفجر
 • 737
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 1288
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 733
 • کردزار
 • 963
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 205
 • شهریار
 • 749
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 732
 • فردوسیه
 • 1394
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 731
 • کردزار
 • 1249
 • باغ ویلای 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 1370
 • باغ ویلا در شهریار با متراژ 1000

 • کد: 43
 • تیسفون
 • 3762
 • باغ ویلا 7000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 719
 • شهریار
 • 5096
 • 1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 1348
 • 5000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 727
 • شهریار
 • 1320
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 1396

باغ ویلا ویژه در شهریار