لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه8 )

 • 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 3380
 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 798
 • کردزار
 • 945
 • 820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 1360
 • باغ ویلای 1000 متری در کردزار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 2289
 • 2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 1093
 • 1200متر باغ ویلای لوکس در شهریار

 • کد: 794
 • شهریار
 • 1392
 • 2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 1069
 • 1700 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 791
 • شهریار
 • 1022
 • 2300 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 790
 • شهریار
 • 706
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 4328
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 787
 • کردزار
 • 1008
 • باغ ویلا نوساز و لاکچری در فردوسیه شهریار

 • کد: 783
 • شهریار
 • 2709
 • 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 780
 • وحیدیه
 • 2269
 • 720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 779
 • کردزار
 • 2144
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 778
 • کردزار
 • 970
 • 960 متر باغ ویلا نوساز در کردزار

 • کد: 773
 • کردزار
 • 1247
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 772
 • کردزار
 • 3247
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 769
 • شهرک والفجر
 • 1440
 • 2200 متر باغ ویلا در شهریار شهرک وایین

 • کد: 766
 • شهریار
 • 2690
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 762
 • کردزار
 • 917
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 1239

باغ ویلا ویژه در شهریار