لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه12 )

 • 1200 متر باغ ویلا در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 691
 • شهرک والفجر
 • 2322
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 560
 • تیسفون
 • 1823
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 508
 • کردزار
 • 2142
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 435
 • کردزار
 • 1935
 • باغ ویلا 500 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 44
 • تیسفون
 • 2672
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 59
 • کردزار
 • 1785
 • 1300 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 82
 • کردزار
 • 1342
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 4498
 • باغ ویلا 1250 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 549
 • شهرک والفجر
 • 7845
 • باغ ویلا 2500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 550
 • کردامیر
 • 3637
 • 500 متر باغ ویلا در کردزار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 4740
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 3141
 • 2300 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 643
 • شهریار
 • 2366
 • 1000 متر باغ ویلا فوق لوکس در تیسفون

 • کد: 645
 • تیسفون
 • 3724
 • فروش باغ ویلا 850 متری به صورت مبله در کردزار

 • کد: 654
 • کردزار
 • 4645
 • 5000 متر باغ ویلا در وحیدیه شهریار

 • کد: 673
 • وحیدیه
 • 1464
 • باغ ویلا 1250 متری در کهنز شهریار

 • کد: 692
 • کهنز
 • 2288
 • باغ ویلایی در کردزار شهریار به متراژ 1000 متر

 • کد: 705
 • کردزار
 • 4129

باغ ویلا ویژه در شهریار