لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه11 )

 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 798
 • کردزار
 • 1386
 • 820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 1992
 • 2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 1709
 • 1200متر باغ ویلای لوکس در شهریار

 • کد: 794
 • شهریار
 • 2161
 • 2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 1609
 • 1700 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 791
 • شهریار
 • 1443
 • 2300 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 790
 • شهریار
 • 1108
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 787
 • کردزار
 • 1568
 • باغ ویلا نوساز و لاکچری در فردوسیه شهریار

 • کد: 783
 • شهریار
 • 4915
 • 5000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 780
 • وحیدیه
 • 3777
 • 720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 779
 • کردزار
 • 2773
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 778
 • کردزار
 • 1610
 • 960 متر باغ ویلا نوساز در کردزار

 • کد: 773
 • کردزار
 • 1809
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 772
 • کردزار
 • 5898
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 769
 • شهرک والفجر
 • 2176
 • 2200 متر باغ ویلا در شهریار شهرک وایین

 • کد: 766
 • شهریار
 • 4925
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 762
 • کردزار
 • 1436
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 2016
 • 1000 متر باغ ویلا در شهرک والفجر

 • کد: 502
 • شهرک والفجر
 • 3566
 • 1950 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 98
 • شهریار
 • 1696
 • 850 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 94
 • شهریار
 • 2077

باغ ویلا ویژه در شهریار