لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه9 )

 • 1500 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 3348
 • فروش باغ ویلای لوکس و رویایی در کردزار

 • کد: 940
 • کردزار
 • 1333
 • 1260متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 937
 • کردزار
 • 2094
 • 1300 متر باغ ویلا فوق العاده لوکس در شهریار

 • کد: 661
 • وحیدیه
 • 5702
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 2789
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 5175
 • فروش 3000 متر باغ ویلا با امکانات رفاهی کامل

 • کد: 933
 • کردزار
 • 1285
 • فروش باغ ویلای 3200 متری در شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 4596
 • فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 4110
 • 1100 متر باغ ویلا در وحیدیه منطقه باغ دشت

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 2056
 • فروش باغ ویلای رویایی در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 2387
 • 1000 متر باغ ویلادر شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 1864
 • فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 913
 • وحیدیه
 • 2370
 • 2000 متر باغ ویلا در وحیدیه منطقه باغ دشت

 • کد: 912
 • وحیدیه
 • 1727
 • 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

 • کد: 911
 • ابراهیم اباد
 • 2189
 • 750 متر باغ ویلای نقلی در شهریار دهکده ویلایی کردزار

 • کد: 906
 • کردزار
 • 2732
 • فروش 1680 متر باغ ویلا در کردامیر شهریار

 • کد: 899
 • کردامیر
 • 1108
 • فروش 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 2145
 • فروش 700 متر باغ ویلای نقلی در شهریار منطقه یبارک

 • کد: 891
 • یبارک
 • 6380
 • 1050 متری در کردزار با ویلای نوساز

 • کد: 882
 • کردزار
 • 1921
 • 1900 متر باغ ویلا در کردزار با قیمت استثنایی

 • کد: 877
 • کردزار
 • 1819

باغ ویلا ویژه در شهریار