لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه شهریار (صفحه3 )

 • 1000 متر باغ ویلا در دهکده ویلایی کردزار

 • کد: 948
 • کردزار
 • 1174
 • فروش 2400متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 830
 • 1100 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 1586
 • 1500 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 1882
 • فروش باغ ویلای لوکس و رویایی در کردزار

 • کد: 940
 • کردزار
 • 612
 • 1260متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 937
 • کردزار
 • 971
 • 1300 متر باغ ویلا فوق العاده لوکس در شهریار

 • کد: 661
 • وحیدیه
 • 2526
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 1477
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 2532
 • فروش 3000 متر باغ ویلا با امکانات رفاهی کامل

 • کد: 933
 • کردزار
 • 598
 • فروش باغ ویلای 3200 متری در شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 1227
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 2046
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 2045
 • فروش 750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 2282
 • 1100 متر باغ ویلا در وحیدیه منطقه باغ دشت

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 692
 • فروش باغ ویلای رویایی در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 860
 • 1000 متر باغ ویلادر شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 804
 • فروش 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

 • کد: 913
 • وحیدیه
 • 947
 • 2000 متر باغ ویلا در وحیدیه منطقه باغ دشت

 • کد: 912
 • وحیدیه
 • 758
 • 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

 • کد: 911
 • ابراهیم اباد
 • 1179
 • 750 متر باغ ویلای نقلی در شهریار دهکده ویلایی کردزار

 • کد: 906
 • کردزار
 • 1125

باغ ویلا ویژه در شهریار