باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1509
 • ملارد
 • 153
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1504
 • خوشنام
 • 831
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1503
 • ملارد
 • 487
 • باغ ویلا 1500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1501
 • قشلاق
 • 424
 • باغ ویلا 1250 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1496
 • بهاران
 • 1062
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1489
 • کردزار
 • 760
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1485
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 1051
 • باغ ویلا 1240 متری در کهنز شهریار

 • کد: 1480
 • کهنز
 • 731
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1256
 • کردامیر
 • 2862
 • باغ ویلا 1250 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1223
 • بهاران
 • 3774
 • باغ ویلا 1100 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1477
 • لم آباد
 • 443
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1474
 • ملارد ویلا شمالی
 • 523
 • باغ ویلا 1200 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1414
 • ملارد ویلا شمالی
 • 1613
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1472
 • شهریار
 • 418
 • باغ ویلا 1680 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 924
 • خوشنام
 • 2766
 • باغ ویلا 1070 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1466
 • شهریار
 • 554
 • باغ ویلا 1450 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1377
 • شهریار
 • 2459
 • باغ ویلا 1050 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1153
 • محمدشهر
 • 9351
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1044
 • شهرک والفجر
 • 12109
 • باغ ویلا 1250 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1461
 • بهاران
 • 867
 • باغ ویلا 1760 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1462
 • لم آباد
 • 613

باغ ویلا ویژه