باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1100 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1302
 • لم آباد
 • 149
 • باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1258
 • شهریار
 • 1536
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1215
 • دهکده ویلایی باران
 • 3100
 • باغ ویلا 1870 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1297
 • ملارد
 • 231
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 13082
 • باغ ویلا 1040 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1285
 • شهریار
 • 295
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1168
 • خوشنام
 • 3371
 • باغ ویلا 1180 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 1283
 • دهکده فردیس
 • 723
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1128
 • کردزار
 • 1644
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1282
 • کردزار
 • 895
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 1281
 • ویلادشت
 • 309
 • باغ ویلا 1600 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 1280
 • ویلادشت
 • 308
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 558
 • باغ ویلا 1125 متری در بکه شهریار

 • کد: 1276
 • بکه
 • 599
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1047
 • شهرک والفجر
 • 3253
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 3447
 • باغ ویلا 1350 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1232
 • شهرک والفجر
 • 1930
 • باغ ویلا 1050 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1259
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 457
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1256
 • کردامیر
 • 674
 • باغ ویلا 1350 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1173
 • کردامیر
 • 2285
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1251
 • شهریار
 • 753

باغ ویلا ویژه