باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1020 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 867
 • کردامیر
 • 5234
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 919
 • خوشنام
 • 3445
 • باغ ویلا 2000 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1239
 • ابراهیم اباد
 • 75
 • باغ ویلا 1050 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1153
 • محمدشهر
 • 3852
 • باغ ویلا 1200 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1234
 • وصال
 • 222
 • باغ ویلا 1350 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1232
 • شهرک والفجر
 • 470
 • باغ ویلا 1100 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1230
 • خوشنام
 • 876
 • باغ ویلا 1226 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1226
 • خوشنام
 • 664
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1225
 • کردزار
 • 772
 • باغ ویلا 1250 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1223
 • بهاران
 • 659
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1219
 • ملارد
 • 428
 • باغ ویلا 1250 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1113
 • بهاران
 • 2381
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1215
 • دهکده ویلایی باران
 • 1247
 • باغ ویلا 1400 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1214
 • لم آباد
 • 680
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1207
 • زیبادشت
 • 2160
 • باغ ویلا 1100 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1205
 • خوشنام
 • 762
 • باغ ویلا 1250 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1201
 • کردامیر
 • 1258
 • باغ ویلا 1430 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1200
 • لم آباد
 • 1010
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1197
 • دهکده ویلایی باران
 • 2916
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 6586
 • باغ ویلا 1300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1117
 • لم آباد
 • 2561

باغ ویلا ویژه