باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1207
 • زیبادشت
 • 433
 • باغ ویلا 1100 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1205
 • خوشنام
 • 344
 • باغ ویلا 1250 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1201
 • کردامیر
 • 819
 • باغ ویلا 1430 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1200
 • لم آباد
 • 675
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1197
 • دهکده ویلایی باران
 • 1926
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 5574
 • باغ ویلا 1300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1117
 • لم آباد
 • 2172
 • باغ ویلا 1075 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1192
 • ملارد
 • 533
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1189
 • ملارد
 • 1788
 • باغ ویلا 1050 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1101
 • کردامیر
 • 1918
 • باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1181
 • کردزار
 • 2016
 • باغ ویلا 1400 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1180
 • لم آباد
 • 866
 • باغ ویلا 2000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1179
 • خوشنام
 • 1849
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 873
 • شهریار
 • 3721
 • باغ ویلا 1027 متری در البرز البرز

 • کد: 1177
 • البرز
 • 796
 • باغ ویلا 1200 متری در یوسف آباد ملارد

 • کد: 967
 • یوسف آباد
 • 1552
 • باغ ویلا 1350 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1173
 • کردامیر
 • 995
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1169
 • ملارد
 • 886
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 4676
 • باغ ویلا 1500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 754
 • قشلاق
 • 2706
 • باغ ویلا 1100 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 1161
 • ارسطو
 • 696

باغ ویلا ویژه