باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 18
برای اجاره واقع در شهریار رهن و اجاره 1500 متر سوله در شهریار شهریار
 • سوله 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: s 106
 • شهریار
 • 13
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1102
 • خوشنام
 • 125
 • باغ ویلا 1050 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1101
 • کردامیر
 • 196
 • باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1100
 • محمدشهر
 • 320
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 522
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 4355
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 4331
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 5049
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1095
 • خوشنام
 • 376
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 919
 • خوشنام
 • 1607
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 557
 • دهکده ویلایی باران
 • 3587
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1096
 • شهریار
 • 203
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1090
 • خوشنام
 • 290
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1089
 • ملارد
 • 388
 • باغ ویلا 1700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1072
 • محمدشهر
 • 904
 • باغ ویلا 1030 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1085
 • وحیدیه
 • 488
 • باغ ویلا 1500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1083
 • لم آباد
 • 418
 • باغ ویلا 1540 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1077
 • ملارد
 • 441
 • باغ ویلا 1015 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1074
 • شهریار
 • 424
 • باغ ویلا 1600 متری در البرز البرز

 • کد: 1070
 • البرز
 • 570

باغ ویلا ویژه