باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 11851
 • باغ ویلا 1040 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1285
 • شهریار
 • 87
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1168
 • خوشنام
 • 2909
 • باغ ویلا 1180 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 1283
 • دهکده فردیس
 • 225
 • باغ ویلا 1900 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1128
 • شهریار
 • 1283
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1282
 • کردزار
 • 281
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 1281
 • ویلادشت
 • 137
 • باغ ویلا 1600 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 1280
 • ویلادشت
 • 138
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 293
 • باغ ویلا 1125 متری در بکه شهریار

 • کد: 1276
 • بکه
 • 281
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1047
 • شهریار
 • 2614
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 3267
 • باغ ویلا 1350 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1232
 • شهرک والفجر
 • 1596
 • باغ ویلا 1050 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1259
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 354
 • باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1258
 • شهریار
 • 966
 • باغ ویلا 1200 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1256
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 483
 • باغ ویلا 1350 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1173
 • کردامیر
 • 2158
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1251
 • شهریار
 • 610
 • باغ ویلا 1020 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 867
 • کردامیر
 • 7062
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 919
 • خوشنام
 • 4192
 • باغ ویلا 2000 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1239
 • ابراهیم اباد
 • 779

باغ ویلا ویژه