باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1072
 • محمدشهر
 • 193
 • باغ ویلا 1030 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1085
 • وحیدیه
 • 104
 • باغ ویلا 1500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1083
 • لم آباد
 • 160
 • باغ ویلا 1540 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1077
 • شهریار
 • 262
 • باغ ویلا 1015 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1074
 • شهریار
 • 273
 • باغ ویلا 1600 متری در البرز البرز

 • کد: 1070
 • البرز
 • 377
 • باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1069
 • شهریار
 • 606
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 672
 • شهرک والفجر
 • 2935
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1068
 • شهریار
 • 721
 • باغ ویلا 1300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1060
 • شهریار
 • 385
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 2237
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1054
 • ملارد
 • 453
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1051
 • ملارد
 • 432
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1050
 • کردزار
 • 516
 • باغ ویلا 1120 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1049
 • شهریار
 • 543
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1045
 • خوشنام
 • 712
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1048
 • شهریار
 • 381
 • باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 2056
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 627
 • دهکده ویلایی باران
 • 3160
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1047
 • شهریار
 • 690
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1044
 • شهرک والفجر
 • 629

باغ ویلا ویژه