باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 627
 • دهکده ویلایی باران
 • 2173
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1014
 • شهرک والفجر
 • 387
 • باغ ویلا 1140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1012
 • شهریار
 • 682
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 2290
برای اجاره واقع در شهریار رهن و اجاره 1400 متر باغ ویلا در شهریار شهریار
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 591
 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 434
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 859
 • کردزار
 • 1726
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 997
 • محمدشهر
 • 567
 • باغ ویلا 2000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 995
 • تیسفون
 • 655
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 992
 • ملارد
 • 306
 • باغ ویلا 1400 متری در ملارد ملارد

 • کد: 989
 • ملارد
 • 432
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 2306
 • باغ ویلا 1685 متری در ملارد ملارد

 • کد: 985
 • ملارد
 • 467
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 983
 • کردزار
 • 713
 • باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 982
 • محمدشهر
 • 452
 • باغ ویلا 1480 متری در شهریار شهریار

 • کد: 981
 • شهریار
 • 336
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 978
 • کردامیر
 • 421
 • باغ ویلا 1250 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 972
 • دهکده فردیس
 • 752
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 971
 • خوشنام
 • 666
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 968
 • ملارد
 • 562
 • باغ ویلا 1200 متری در یوسف آباد ملارد

 • کد: 967
 • یوسف آباد
 • 337

باغ ویلا ویژه