باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1440 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1146
 • لم آباد
 • 30
 • باغ ویلا 1914 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1144
 • زیبادشت
 • 273
 • باغ ویلا 1250 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1037
 • یبارک
 • 1204
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 189
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 841
 • صفادشت
 • 1625
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1102
 • خوشنام
 • 1067
 • باغ ویلا 1850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1133
 • شهریار
 • 348
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1129
 • شهریار
 • 462
 • باغ ویلا 1900 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1128
 • شهریار
 • 331
 • باغ ویلا 1020 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1127
 • کردامیر
 • 356
 • باغ ویلا 1100 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1126
 • لم آباد
 • 426
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 4354
 • باغ ویلا 1300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1117
 • لم آباد
 • 404
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1115
 • شهرک والفجر
 • 711
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1114
 • لم آباد
 • 294
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 946
 • قشلاق
 • 1471
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 3574
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 3203
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1113
 • شهریار
 • 699
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 713
 • شهرک والفجر
 • 3077
 • باغ ویلا 1850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1111
 • شهریار
 • 507

باغ ویلا ویژه