باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1430 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1413
 • خوشنام
 • 336
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1401
 • ملارد ویلا شمالی
 • 263
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1399
 • ملارد ویلا شمالی
 • 371
 • باغ ویلا 1135 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1394
 • صفادشت
 • 361
 • باغ ویلا 1350 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1232
 • شهرک والفجر
 • 2957
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 1453
 • باغ ویلا 1013 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 10428
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1383
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 331
 • باغ ویلا 1350 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1380
 • شهریار
 • 415
 • باغ ویلا 1450 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1377
 • شهریار
 • 623
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 10554
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1366
 • شهریار
 • 448
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 4766
 • باغ ویلا 1550 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1353
 • کردزار
 • 413
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1351
 • ملارد ویلا شمالی
 • 729
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 4142
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 4298
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1344
 • خوشنام
 • 527
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1335
 • کردزار
 • 421
 • باغ ویلا 1100 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1332
 • ملارد ویلا شمالی
 • 514
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 8183

باغ ویلا ویژه