باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1399
 • ملارد ویلا شمالی
 • 18
 • باغ ویلا 1135 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1394
 • صفادشت
 • 81
 • باغ ویلا 1350 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1232
 • شهرک والفجر
 • 2622
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 1152
 • باغ ویلا 1013 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 9941
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1383
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 193
 • باغ ویلا 1350 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1380
 • شهریار
 • 248
 • باغ ویلا 1450 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1377
 • شهریار
 • 319
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 9966
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1366
 • شهریار
 • 294
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 4197
 • باغ ویلا 1550 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1353
 • کردزار
 • 303
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1351
 • ملارد ویلا شمالی
 • 502
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 3744
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 3803
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1344
 • خوشنام
 • 395
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1335
 • کردزار
 • 327
 • باغ ویلا 1100 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1332
 • ملارد ویلا شمالی
 • 373
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 7649
 • باغ ویلا 1500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1325
 • خوشنام
 • 445
 • باغ ویلا 1500 متری در بکه شهریار

 • کد: 1323
 • بکه
 • 889

باغ ویلا ویژه