باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1504
 • خوشنام
 • 593
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1503
 • ملارد
 • 338
 • باغ ویلا 1500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1501
 • قشلاق
 • 330
 • باغ ویلا 1250 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1496
 • بهاران
 • 754
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1489
 • کردزار
 • 604
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1485
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 784
 • باغ ویلا 1240 متری در کهنز شهریار

 • کد: 1480
 • کهنز
 • 595
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1256
 • کردامیر
 • 2677
 • باغ ویلا 1250 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1223
 • بهاران
 • 3476
 • باغ ویلا 1100 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1477
 • لم آباد
 • 341
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1474
 • ملارد ویلا شمالی
 • 424
 • باغ ویلا 1200 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1414
 • ملارد ویلا شمالی
 • 1480
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1472
 • شهریار
 • 334
 • باغ ویلا 1680 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 924
 • خوشنام
 • 2719
 • باغ ویلا 1070 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1466
 • شهریار
 • 481
 • باغ ویلا 1450 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1377
 • شهریار
 • 2218
 • باغ ویلا 1050 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1153
 • محمدشهر
 • 9086
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1044
 • شهرک والفجر
 • 11758
 • باغ ویلا 1250 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1461
 • بهاران
 • 739
 • باغ ویلا 1760 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1462
 • لم آباد
 • 560
 • باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1258
 • شهریار
 • 4287

باغ ویلا ویژه