باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 935
 • ملارد
 • 39
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 932
 • ملارد
 • 78
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 930
 • خوشنام
 • 113
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 928
 • ملارد
 • 110
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 927
 • ملارد
 • 177
 • باغ ویلا 1680 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 924
 • خوشنام
 • 156
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 1105
 • باغ ویلا 1100 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 165
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 919
 • خوشنام
 • 259
 • باغ ویلا 1200 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 913
 • وحیدیه
 • 191
 • باغ ویلا 2000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 912
 • وحیدیه
 • 174
 • باغ ویلا 1430 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 910
 • محمدشهر
 • 300
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 907
 • دهکده فردیس
 • 331
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 409
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 494
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 714
 • صفادشت
 • 1173
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 901
 • دهکده ویلایی باران
 • 309
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 900
 • دهکده ویلایی باران
 • 388
 • باغ ویلا 1680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 899
 • کردامیر
 • 231
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 946
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 896
 • شهریار
 • 578

باغ ویلا ویژه