باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 3408
 • باغ ویلا 1500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 754
 • قشلاق
 • 1930
 • باغ ویلا 1100 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 1161
 • ارسطو
 • 231
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 5719
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 896
 • شهریار
 • 3074
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1089
 • ملارد
 • 1384
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1157
 • شهریار
 • 741
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 845
 • خوشنام
 • 2266
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 893
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1090
 • خوشنام
 • 1773
 • باغ ویلا 1050 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1153
 • محمدشهر
 • 1073
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1152
 • شهریار
 • 1049
 • باغ ویلا 1800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1151
 • ملارد
 • 807
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1068
 • شهریار
 • 2484
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1148
 • شهرک والفجر
 • 877
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1147
 • خوشنام
 • 898
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 7912
 • باغ ویلا 1440 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1146
 • لم آباد
 • 1082
 • باغ ویلا 1914 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1144
 • زیبادشت
 • 1848
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1037
 • شهریار
 • 1827
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 757

باغ ویلا ویژه