باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 79
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 859
 • کردزار
 • 971
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 997
 • محمدشهر
 • 150
 • باغ ویلا 2000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 995
 • تیسفون
 • 182
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 992
 • ملارد
 • 119
 • باغ ویلا 1400 متری در ملارد ملارد

 • کد: 989
 • ملارد
 • 154
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 1800
 • باغ ویلا 1685 متری در ملارد ملارد

 • کد: 985
 • ملارد
 • 201
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 983
 • کردزار
 • 343
 • باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 982
 • محمدشهر
 • 242
 • باغ ویلا 1480 متری در شهریار شهریار

 • کد: 981
 • شهریار
 • 169
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 978
 • کردامیر
 • 236
 • باغ ویلا 1250 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 972
 • دهکده فردیس
 • 348
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 971
 • خوشنام
 • 252
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 968
 • ملارد
 • 215
 • باغ ویلا 1200 متری در یوسف آباد ملارد

 • کد: 967
 • یوسف آباد
 • 219
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 965
 • شهرک والفجر
 • 269
 • باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 960
 • شهریار
 • 317
 • باغ ویلا 1050 متری در ملارد ملارد

 • کد: 957
 • ملارد
 • 313
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 1478
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 955
 • شهریار
 • 259

باغ ویلا ویژه