باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1047
 • شهریار
 • 32
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1044
 • شهرک والفجر
 • 163
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 183
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1042
 • کردزار
 • 163
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 784
 • شهریار
 • 916
 • باغ ویلا 1400 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1038
 • یبارک
 • 350
 • باغ ویلا 1250 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1037
 • یبارک
 • 281
 • باغ ویلا 1500 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1035
 • یبارک
 • 165
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1031
 • شهریار
 • 363
 • باغ ویلا 1750 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1029
 • خوشنام
 • 509
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1028
 • کردزار
 • 282
 • باغ ویلا 1100 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 1025
 • دهکده فردیس
 • 430
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1024
 • شهریار
 • 551
 • باغ ویلا 2000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 575
 • لم آباد
 • 1470
 • باغ ویلا 1200 متری در کهنز شهریار

 • کد: 1021
 • کهنز
 • 685
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 627
 • دهکده ویلایی باران
 • 2578
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1014
 • شهرک والفجر
 • 898
 • باغ ویلا 1140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1012
 • شهریار
 • 1145
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 2826
برای اجاره واقع در شهریار رهن و اجاره 1400 متر باغ ویلا در شهریار شهریار
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 1031
 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 675

باغ ویلا ویژه