باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1325
 • خوشنام
 • 149
 • باغ ویلا 1500 متری در بکه شهریار

 • کد: 1323
 • بکه
 • 325
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1313
 • شهرک والفجر
 • 376
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1308
 • خوشنام
 • 436
 • باغ ویلا 1100 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1302
 • لم آباد
 • 397
 • باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1258
 • شهریار
 • 1960
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1215
 • دهکده ویلایی باران
 • 3978
 • باغ ویلا 1870 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1297
 • ملارد
 • 373
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 14088
 • باغ ویلا 1040 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1285
 • شهریار
 • 456
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1168
 • خوشنام
 • 3511
 • باغ ویلا 1180 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 1283
 • دهکده فردیس
 • 1116
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1128
 • کردزار
 • 1782
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1282
 • کردزار
 • 1228
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 1281
 • ویلادشت
 • 407
 • باغ ویلا 1600 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 1280
 • ویلادشت
 • 450
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 720
 • باغ ویلا 1125 متری در بکه شهریار

 • کد: 1276
 • بکه
 • 752
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1047
 • شهرک والفجر
 • 3683
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 3541
 • باغ ویلا 1350 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1232
 • شهرک والفجر
 • 2163

باغ ویلا ویژه