باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 907
 • دهکده فردیس
 • 34
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 43
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 93
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 714
 • صفادشت
 • 839
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 901
 • دهکده ویلایی باران
 • 56
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 900
 • دهکده ویلایی باران
 • 103
 • باغ ویلا 1680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 899
 • کردامیر
 • 100
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 358
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 896
 • شهریار
 • 232
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 887
 • دهکده فردیس
 • 154
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 672
 • شهرک والفجر
 • 954
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 313
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 884
 • دهکده فردیس
 • 257
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 882
 • کردزار
 • 371
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 495
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 879
 • محمدشهر
 • 200
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 877
 • کردزار
 • 265
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 873
 • شهریار
 • 453
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 872
 • کردزار
 • 271
 • باغ ویلا 1830 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 871
 • قشلاق
 • 250
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 868
 • خوشنام
 • 461

باغ ویلا ویژه