باغ ویلا از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری

 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 965
 • شهرک والفجر
 • 66
 • باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 960
 • شهریار
 • 114
 • باغ ویلا 1050 متری در ملارد ملارد

 • کد: 957
 • ملارد
 • 134
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 1152
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 955
 • شهریار
 • 129
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 951
 • کردزار
 • 220
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 950
 • شهریار
 • 306
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 946
 • قشلاق
 • 210
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 947
 • خوشنام
 • 232
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 559
 • ویلادشت
 • 764
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 1155
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 1231
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 940
 • کردزار
 • 307
 • باغ ویلا 1260 متری در کردزار شهریار

 • کد: 937
 • کردزار
 • 399
 • باغ ویلا 1600 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 661
 • وحیدیه
 • 1524
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 913
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 935
 • ملارد
 • 221
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 932
 • ملارد
 • 278
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 930
 • خوشنام
 • 347
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 928
 • ملارد
 • 315
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 927
 • ملارد
 • 427

باغ ویلا ویژه